NL De nieuwe Sustainable Urban Delta met een vitaal platteland

Het logo van NL next level

Foto: Lemmens/HH

Vele grote stedelijke agglomeraties snakken ernaar, maar Nederland ís het al: een dichtbevolkte delta waar wonen, werken, mobiliteit, natuur, voedselvoorziening en recreatie harmonieus samengaan. Een prachtig exportproduct, maar ook Nederland is nog lang niet af.

In grote delen van de wereld wordt ermee geworsteld: hoe houden we onze overvolle delta’s leefbaar en ook nog duurzaam? Ook in Nederland, delta-land bij uitstek, is dit een belangrijk thema. Een thema dat we over de jaren heen hebben uitgebouwd tot een ware specialisatie. Nederlandse kennis en kunde kan daarmee in veel stedelijke delta’s in de wereld het verschil maken.

Verstedelijking

Met een wereld waarin de verstedelijking steeds sneller gaat, is de noodzaak daartoe groot. Leefde in 1800 slechts twee procent van de wereldbevolking in steden, in 2007 was dat percentage al gestegen tot meer dan de helft. Naar verwachting zal in 2030 al zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s wonen, vaak gelegen in delta’s.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Foto: Berlinda van Dam/HH

Massief investeren

Maar ook in Nederland zelf zullen we massief moeten blijven investeren in de bereikbaarheid van onze steden en de mainports, in het openbaar vervoernetwerk, het maken van natuur zoals de Markerwadden en een nieuwe duurzame energievoorziening.

Onconventioneel denken

Een ruimtelijk toekomstplan voor Nederland als Sustainable Urban Delta laat zich niet gedetailleerd uittekenen. Met een verdere groei van de bevolking naar 18 miljoen inwoners en de ambitie Nederland een leidend welvarend land te laten zijn, is het wel nodig om onconventioneel denken voor de ruimtelijke ontwikkeling toe te laten.

‘Nederland kan marktleider worden en internationaal een statement maken: leverancier van Sustainable Urban Delta’s’

Meiny Prins Priva

Toekomstvisie

Innovatieve ideeën voor de benutting van de Noordzee als energie-wingebied, bewoning en luchthavencapaciteit moeten de ruimte krijgen. Een nieuw kabinet zal hier in samenwerking met private partijen een toekomstvisie voor moeten ontwikkelen.

Projectleider
Frits de Groot
groot@vnoncw-mkb.nl
+31 (0)70 3490326