NL Veilig in Europa en de wereld

Het logo van NL next level

Foto: Koen van Weel/ANP

Dwars tegen de stroom in pleiten wij nadrukkelijk vóór voortgezette samenwerking in Europa. Wel moeten de verworvenheden van de EU veel beter worden beschermd. Dat is nodig voor een vrij, veilig én welvarend Nederland.

In een wereld vol bedreigingen heeft Nederland de Europese Unie nodig. Voor behoud van vrijheid en de European way of life moet de EU zich ook transformeren naar een veiligheidszone en daarin stevig investeren. Ook moeten we binnen de EU gezamenlijk werken aan vrij toegankelijke buitenlandse markten, aan het oplossen van internationale vraagstukken en aan het wereldwijd bevorderen van hoge standaarden van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sterke economie

De Europese Unie blijft essentieel om samen te werken aan het versterken van de economie. Daarbij gaat het onder meer om de interne markt, innovatie, industrie, transport, circulaire economie, maar op het sociale vlak ook om zaken als de Skills Strategy ter bevordering van de arbeidsmobiliteit en het voorkomen van (jeugd)werkloosheid.

Sed pharetra lorem sit amet commodo fermentum.

Fotograaf: Peter Hilz

Vrij Europa

Maar Nederland heeft voor zijn positie in de wereld ook de geopolitieke positie van de Europese Unie hard nodig. De ervaringen in de laatste jaren hebben geleerd dat het vrije Europa beter moet worden beschermd om haar vrijheid te kunnen blijven beleven. Zo heeft de Europese Unie effectieve buitengrenzen nodig om toekomstige migratiedruk te weerstaan in plaats van tijdelijke noodverbanden.

‘Ik ben ervan overtuigd dat Europese samenwerking nodig is. Alleen samen kunnen we de concurrentie aan met de machtsblokken VS en China’

Ab van der Touw Siemens Nederland

Krachtige coördinatie

Cybersecurity vergt een Europese aanpak, want digitale ontwrichting van samenlevingen houdt zich niet aan grenzen. Er is meer coördinatie nodig van de Europese veiligheidsinspanningen, defensiebudgetten moeten gecoördineerd worden verhoogd. Ook zal de EU moeten investeren in een eigen duurzame energievoorziening. En moeten we als EU gericht investeren in de economische ontwikkeling van armere landen.

Projectleider
Winand Quaedvlieg
quaedvlieg@vnoncw-mkb.nl
+ 32 2 500800