Investeren in de transformatie van Nederland

Lees meer

Nederland voor altijd het knooppunt van de wereld

NL Next Level

Nederland heeft veel in huis. Maar om een beter Nederland te kunnen bouwen – welvarend, duurzaam en met kansen voor iedereen – is er méér nodig.

Daarvoor zullen we onze bedrijven, onze instituties en onze economie naar een volgend niveau moeten brengen. Onder de noemer NL Next Level presenteren ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland daarom een uitgewerkte toekomstvisie inclusief een brede investeringsagenda. Zodat ons land op alle fronten tot de wereldtop blijft horen.

Uitdagingen

Agenda

15.05.2018 Uitnodiging: De nieuwe Defensienota en de rol en kansen voor de NL economie

Inleiding en achtergrond
Eind maart presenteerde het kabinet de nieuwe Defensienota. Defensie zal ext…

Lees meer
22.05.2018 Sustainable Development Goals (SDG’s) voor branches

Inleiding
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de sustainable development goals (SDGs), maken …

Lees meer

‘Ik ben ervan overtuigd dat Europese samenwerking nodig is. Alleen samen kunnen we de concurrentie aan met de machtsblokken VS en China’

Ab van der Touw Siemens Nederland

‘Voor het bedrijfsleven liggen er enorme mogelijkheden om duurzaam te groeien. Het aanpakken van klimaatverandering gaat hand in hand met economische groei’

Paul Polman Unilever

‘Ict-kennis moet veel meer worden ingebouwd in het onderwijs. Toepassing van ict wordt bepalend voor de toegevoegde waarde in alle sectoren, niet alleen de detailhandel’

Daniel Ropers bol.com

‘Met alle maatschappelijke spanningen en demografische ontwikkelingen moeten er we ervoor zorgen dat elke gemeente een kloppend hart heeft’

Dirk Anbeek Wereldhave

‘Nederland kan marktleider worden en internationaal een statement maken: leverancier van Sustainable Urban Delta’s’

Meiny Prins Priva

‘Naast meer investeren, innoveren en internationaliseren, zullen we ook meer lef moeten tonen, net die extra stap moeten zetten, en met alle betrokkenen verbindingen leggen. Dan benutten we Nederland naar volle potentie!’

Frans van Houten Philips

NL Next Level is een campagne van: